Activitat 2: Controla el trànsit

Material:
Necessitarem 1 tarja Arduino UNO, 5 LED de colors, 1 resistència de 220 ohms, 12 cables Dupont i 1 breadboard.

Descripció:
Semàfor controlador de tres carrils. Elaborar un sistema de semàfors S1, S2 i S3 que es vagin obrint i tancant seqüencialment. Utilitzarem els ports 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

Esquema:

Programació amb ArduinoBlocks:

Descàrregues: