Activitat 1: Juguem amb leds

Material:
1 Arduino UNO, 5 leds, 6 cables Dupont i 1 resistència 220Oh

Descripció:
Utilitzarem els ports 5, 6, 7, 8, i 9 i farem les tres següents seqüències:

  • Seqüència d’encesa en intermitència
    • S’encén el led-5 i està encès durant 100 mili-segons i després s’apaga. A continuació fa el mateix amb els leds següents per ordre seqüencial. Quan arriba al led-9 fa el mateix procediment a la inversa. Cal observar que s’utilitza “repeteix 4 vegades (quan són 5 leds) tal d’evitar que els leds dels extrems s’encenguin dues vegades consecutives.
  • Seqüència d’encesa en cascada
    • S’encén el led-5 i sense que s’apagui s’encén el led-6 i sense que s’apagui s’encén el led-7, i així fins a led-9. A continuació s’apaga el led-9, per continuar apagant-se el led-8, i el led-7 i així fins que s’apagui el led-5. Torna a començar. Simula el potenciòmetre d’un equip HiFi. (Si utilitzem leds de 10mm, degut al seu consum, no arribem a veure’ls tots encesos alhora)
  • Seqüència d’encesa aleatòria
    • S’encén aleatòriament un LED tenint en compte que no s’encengui dues vegades consecutives el mateix LED i que el valor random es mantingui dintre del rang 5 ~ 9.

Esquema:

Programació amb ArduinoBlocks:

Descàrregues: