Maleta Pioneres i lluitadores. Dones, igualtat i drets humans

Aquesta maleta pedagògica té com a objectiu principal fer un repàs a les lluites de les dones per la igualtat de gènere i la defensa dels Drets Humans en tots els àmbits de la vida i la política. Està adreçada al segon cicle d’ESO i també a BAT. Tot seguit s’especifiquen les CB que fan referència a l’ESO.

El seu contingut està directament relacionat amb els Drets Humans i la seva difusió a l’aula. Però també és necessari un enfoc pràctic, real i, per tant, competencial, que apropi els alumnes als DH mitjançant la recerca activa,  com és el cas del  Portal Paula. Investigació pels drets humans.

En el cas de la Maleta Pioneres i lluitadores proposem tres focus d’interès centrats en dones que han defensat alguns d’aquests Drets Universals com són el dret a vot, el dret a la igualtat i el dret a l’educació,  entre d’altres.

 

 

Competències bàsiques. Àmbit personal i social

Dimensió Autoconeixement 

   • Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal.

Dimensió Participació

   • Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

Competències bàsiques. Àmbit social

Dimensió històrica 

  • Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
  • Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
  • Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.

Dimensió ciutadana

  • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
  • Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.
  • Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

 

1. Una dona, un vot. Clara Campoamor vs Victoria kent

Clara Campoamor  (Isabel Ruiz Ruiz)

Ja s’ha acabat allò d’un home, un vot; el que passarà ara serà això: un home solter, un vot.

Un casat en harmonia amb l’esposa, dos vots. Un casat discrepant amb la dona, una papereta en blanc, si no es neutralitzen.

Un home simpàtic i faldiller, uns quants vots, en Maurice Chevaliaer, una infinitat de vots

Un confessor, molts més vots que en Chevalier. Uns quants confessors, un triomf electoral”.

El Heraldo de Madrid. Diari lliberal, 2 d’octubre de 1933

Aquest article, publicat a la premsa de Madrid durant la II República, expressa l’estat de la qüestió pel que concernia  al vot femení en un moment de la història en què se suposava que s’esperaven canvis socials importants envers els drets de les dones.

En el primer bloc de propostes de la Maleta Pioneres i lluitadores abordarem els personatges de Clara Campoamor i Victòria Kent. Dues republicanes de tendències contraposades, sobretot en el moment  de defensar el vot femení, que van ser diputades a les corts espanyoles, juntament amb Margarita Nelken, quan les dones encara no tenien dret al sufragi universal però sí que podien ser representants a la cambra de diputats.

Recursos físics en préstec

Recursos digitals

 

2. “On ne nait pas femme”. Gènere i feminisme

Simone de Beauvoir és una de les teòriques més importants del moviment feminista de mitjans del segle passat, de l’anomenada segona onada feminista.

Filòsofa, professora universitària, activista i escriptora d’èxit, ha esdevingut una icona amb el seu crit,  “No es neix dona, s’arriba a ser-ho”, perquè només una experiència plena i lliure de la vida, ens permet construir-nos com a dones. El seu llibre El segon sexe (Le Deuxième Sexe, 1949), conté la síntesi  de tot el seu pensament sobre el feminisme i la converteix en “mare espiritual” del moviment.

Recursos físics en préstec

Recursos digitals

 

3. El dret a l’educació. Malala, la nena que va agafar un llapis

Aquesta maleta és el complement a la Guia Didàctica del CRP del Tarragonès, que es pot trobar al bloc Ell em va posar Malala, per l’estrena del documental  que porta el mateix nom.

Recursos físics en préstec

Recursos digitals

 

4. Altres lluites del Segle XX