Les energies renovables. L’alternativa al col·lapse de les energies fòssils

Aquest material didàctic vol ser una reflexió sobre el proper exhauriment dels combustibles no renovables (petroli, gas, carbó i urani), i les conseqüències de la seva combustió sobre el sistema climàtic de la terra. Es tracta d’un problema real que es planteja a les generacions actuals, i que tindrà una especial incidència sobre les generacions futures.

Una de les finalitats principals del document és plantejar una solució factible a aquesta situació. Consisteix en la transició global a l’ús de les energies renovables (fotovoltaica, termosolar, eòlica, hidràulica, etc.). Aquesta proposta pretén proporcionar dades suficients sobre els problemes existents i les solucions proposades, per tal que la seva lectura sigui, per si mateixa, una base que permeti la reflexió i la formació d’un criteri objectiu i independent.

Està destinat preferentment al professorat de secundària per a que adapti els continguts i les activitats didàctiques al seu alumnat.

El document està dividit en tres parts:

  1. Fonamentació cientificotecnològica
  2. Activitats didàctiques
  3. Guia didàctica

Els objectius que es plantegen són:

  • Reflexionar sobre què representa l’energia que s’utilitza en la vida diària i preguntar-se si se’n fa un bon ús o es malbarata
  • Proposar mesures de racionalització d’estalvi energètic
  • Informar, amb xifres i dades, dels consums i les reserves mundials existents dels combustibles fòssils i d’urani
  • Conscienciar sobre el proper exhauriment dels combustibles no renovables, previsible en un termini d’uns 45 anys, i les conseqüències de la seva combustió sobre el sistema climàtic de la terra
  • Argumentar que hi ha alternativa real als combustibles fòssils i que aquesta és la transició global a energies renovables; que és factible i rendible econòmicament portar a terme aquest canvi

Enllaços als documents:

logo-cesire logo-cmes
CESIRE
CMES