SEMINARI DE MESTRES DE MÚSICA

VIII EDICIÓ DEL SEMINARI DE MESTRES DE MÚSICA

Espai de referència de l’activitat de suport i intercanvi adreçada a als especialistes de música dels centres de la zona Selva I.
Adreçat a: Especialistes de música de centres de primària de la zona

Seminari de mestres de música 2021-2022. VIII Edició   

   CALENDARI COORDINACIONS               

Horari de 17.30 a 19

1ª coordinació:

2ª coordinació:

3ª coordinació:

4ª coordinació:

5º coordinació:

6ª coordinació:

7ª coordinació:

EDICIONS ANTERIORS