Suport Vital Bàsic als centres educatius

Descripció

El Departament d’Ensenyament ha signat un conveni amb el Consell Català de Ressuscitació  per al desplegament territorial de la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius (primària i secundària) de la xarxa pública dins del currículum escolar. Aquest curs es va realitzar la formació sobre el suport vital bàsic als centres de la nostra zona i es va plantejar la necessitat de poder disposar del material necessari per portar a terme aquesta activitat als centres. Si el vostre centre està interessat en participar en futures formacions envieu un correu al CRP.

Des del Centre de Recursos Pedagògics us oferim en préstec el material necessari per poder fer les pràctiques del suport vital bàsic al vostre centre.

 En aquest acord el centre es responsabilitza del bon ús dels materials, la seva conservació i a fer la neteja indicada abans de retornar.

Disposem de 3 unitats:

Cada maleta conté 4 ninos de ressuscitació i material divers per portar a la pràctica les primeres maniobres de Suport Vital Bàsic i activar els dispositius d’Emergència al centre educatiu. La maleta 2 conté un desfibril·lador extern automàtic (DEA) de demostració.

 

Disponibilitat maleta SVB 1 (Reg. xxxxx)

En préstec del 02 de març de 2021 al 16 d’abril 2021 – (Institut de Serós)

 


Disponibilitat maleta SVB 2 (Reg. xxxxx) Conté un aparell DEA

 

En préstec del 12 de març al 16 d’abril (Institut de Serós) – conté un aparell DEA

Reservada del 26 d’abril al 7 de maig (INS La Mitjana)

 


Disponibilitat maleta SVB 3 (Reg. xxxxx)

 

Reservada del 13 de març al 24 d’abril (Escola El Carme)

Reservada del 26 d’abril al 7 de maig (INS La Mitjana)