Proves 6è curs 2020-21

Aquest lloc recull informació i documentació sobre la realització de les proves d’avaluació de 6è de Primària.

S’ha elaborat per facilitar les tasques dels diferents agents implicats en l’aplicació i correcció de les proves, amb caràcter orientatiu, ja que la informació oficial és la que es pot consultar al web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

CALENDARI:
 • Dimecres 28 d’abril: Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, de forma telemàtica. Cada comissió establirà el seu horari. (Rebreu correu)
 • Dimarts 4 de maig: proves de competència lingüística en llengua castellana i de competència matemàtica

 • Dimecres 5 de maig: proves de competència lingüística en llengua catalana i en llengua estrangera

 • Dijous 6 de maig: prova de competència del coneixement del medi natural

  Protocol de lliurament de les proves el dia 6 de maig (mesures de protecció Covid-19)

  Per tal de minimitzar els contactes en el lliurament de les proves al Servei Educatiu del Segria el dia 6 de maig hem establert aquestes mesures:

Podreu aparcar al pàrquing del Servei Educatiu. Trobareu la porta oberta. D’aquesta manera reduirem el temps a romandre al Servei Educatiu.

Porteu els materials que heu de lliurar ben classificats i ordenats (sobres amb els fulls de resposta agrupats per assignatures, l’acta de l’aplicació, tots els llistats i les etiquetes sobreres), per reduir el temps de lliurament de cada centre.

 • Dimarts 18 de maig: Reunió amb els correctors/es, a les 12:30 h., (totes les comissions conjuntament) de forma telemàtica amb el programa Meet. (Rebreu correu invitació + recordatori)

  Correctors/es:

   • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d’ajuda.

   • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.

   

 • Del 31 de maig a l’11 de juny: correcció de les proves en línia a l’aplicació informàtica

 • A partir del 5 de juliol: descàrrega dels informes de centre i els informes dels alumnes que s’han de lliurar a les famílies

 • Del 5 al 9 de juliol: accés de la direcció dels centres a l’aplicació per visualitzar en línia les correccions i, s’escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió

 • A partir d’octubre: descàrrega d’informes de centre per ítems, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre


Formacions:

 • Formació pels aplicadors/aplicadores. (Està tancada)
 • Formació pels correctors/correctores (Està tancada)
  • Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: per assistir a la reunió informativa prèvia a les proves i pels dies de les proves.

  • Certificació de 20 hores per al professorat corrector: per assistir a la reunió de correctors i per realitzar la correcció de les proves assignades.


Documents bàsics:

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu


Proves dels cursos anteriors


INCIDÈNCIES AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA:

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).