Joc Altaveus autoamplificats Behringer

Descripció

Servei de Megafonia amb potència per espais grans.

Aquests altaveus (2) formen part del Kit Ràdio però es poden prestar per separat. L’altaveu disposa de dues entrades, una tipus jack i una altra tipus canon, la qual cosa permet la connexió simultània d’un micròfon i un equip de so.

Es poden deixar amb peu, per elevar-los, o sense.

 


Disponibilitat Servei Megafonia (R.80068 i R.80069)

Disponible