Seminaris i Grups de treball del PFZ del Segrià

Segons el document del Departament d’Ensenyament Formació permanent del professorat: criteris, instruccions o orientacions del curs actual, les modalitats de seminari i grup de treball tenen les següents característiques:

  • Seminari de coordinació: Modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres. Els seminaris de coordinació poden disposar d’un professional expert com a persona formadora o d’una persona coordinadora.
  • Grup de treball: Modalitat formativa especialment pensada per a professorat amb experiència docent, que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics. Es basa en un treball de reflexió col·lectiva entre iguals. Una de les persones participants fa la funció de coordinació de l’activitat. Es recomana la continuïtat d’un grup de treball durant dos anys.

Per a iniciar un grup de treball cal comptar amb un grup mínim de 5 persones. En general, el format d’aquesta modalitat és presencial, amb treball semipresencial dels membres del grup.Els materials i les evidències del treball realitzat han d’estar a disposició de la resta del professorat.

Recull de material creat pels diferents grups de treball  (Estem en construcció)