PROVA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è PRIMÀRIA 2020 -2021

Accés a l’aplicació A6P.  Prova de 6è d’educació primària


INCIDÈNCIES AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA

Per a consultes sobre l’aplicació informàtica, llistes d’alumnes o incidències diverses cal adreçar-se  al  SAUsau.tic@gencat.cat

Per a incidències sorgides durant el procés general de les proves, cal adreçar-se al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.educacio@gencat.cat

Els presidents/es de les comissions han d’adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació:  inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat