La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent.

Llegiu més a:
xtec.gencat.cat/currículum/xarxacb
Accés al curs online

La Xarxa CB està formada per equips de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum, i comparteixen processos d’autoavaluació.

El fet de pertànyer a una xarxa docent entre iguals, com la Xarxa de Competències Bàsiques, empeny a crear espais pedagògics en el si de cada centre i a aprendre dels altres centres en un context de formació contínua entre iguals, que combina l’acció i la reflexió, amb la finalitat de consolidar projectes educatius transformadors i basats en el treball en equip de tots els agents de la comunitat educativa. La Xarxa CB inicial es va posar en marxa fa vint anys, i ara s’ha ampliat fins a implicar un total de 60 CRPs, 687 centres i més de 12.000 docents de tota Catalunya.

La Xarxa Territorial 7 correspon a les Terres de Ponent, i es va iniciar el curs 2017-18. L’actual curs 2021 – 2022 en formen part 47 centres de diferents Serveis Educatius comarcals:

DOCUMENTS:

Com ajudar els alumnes
a recollir evidències
de l’adquisició d’aprenentatges competencials?
width=
Observació entre iguals width=
Avaluar és aprendre de Neus Sanmartí:

Vídeo:

Diari docent

Xarxa de CB Territorials de Lleida

Curs 2017 -2018

Model formatiu XCB