Maletes inclusió, convivència i emocions

Maletes de convivència en préstec al CRP de Sarrià-Sant Gervasi
El Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans de Catalunya, …, i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats individuals, en la mesura que les persones treuen partit de les seves capacitats per forjar un projecte de vida singular. 
(Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. 2012-2018).
Convivència i valors

http://2.bp.blogspot.com/-y8jxaZEfpDo/VFFarHmx1-I/AAAAAAAAEjM/ofwIFPSG-YE/s1600/Ciutat%2Bconviv%C3%A8ncia.jpgL’escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i

liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat

Font: Projecte de Convivència. Departament d’Ensenyament

Emocions

Els alumnes han de desenvolupar l’habilitat de prendre consciència de les pròpies emocions i les dels altres i la capacitat de regular la resposta utilitzant estratègies que facilitin la convivència.Consciència i regulació emocional són elements essencials en la construcció del benestar personal i col·lectiu. Les emocions al currículum [Competència 7  Competències MEDI]

Inclusió i diversitat 

L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula.” Stainback (2001)