Seminaris de coordinació

Els nostres seminaris són:

El Pla de Formació de Zona del Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi  organitza seminaris de coordinació. Es tracta d’una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec, etc.

Per al nostre territori tenen una importància cabdal ja que centren la mirada en reflexionar, compartir i integrar diferents metodologies i estratègies didàctiques per tal que el recorregut de l’alumnat dels 0 als 18 anys mantingui una coherència pedagògica.

Aquestes  actuacions de coordinació pedagògica i organitzativa esdevenen fonamental per a aconseguir en la zona una millora en la qualitat de l’educació obligatòria i una oferta educativa equilibrada i cohesionada que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col·laboració.


Coordinació pedagògica entre els centres de la xarxa 0-18 d’escoles públiques de Districte

Alguns seminari de coordinació donen un suport específic a la Xarxa 0-18 d’escoles públiques. Els centres de la xarxa es coordinen en l’àmbit pedagògic i organitzatiu a diferents nivells per tal d’intercanviar experiències i aprofundir en el projecte comú.

  • Seminari de coordinació de direccions de centres públics
  • Seminari de coordinació de caps d’estudis de les escoles i coordinadors pedagògics dels instituts
  • Seminari de coordinació de tutors 6è / ESO1
  • Seminari de coordinació de biblioteques escolars
  • Coordinació d’escoles Bressol (0-3) i parvulari (3-6)