Activitats STEAM

El terme STEAM és un acrònim que correspon a les inicials de les paraules en anglès Science, Technology, Engineering, Maths and Art.  El terme STEAM fa referència a model d’aprenentage  interdisciplinari basat enl’ensenyament de les 5 disciplines de manera integrada en lloc d’àrees de coneixement habitualment compartimentades.  Actualment, els governs estan creant plans especials per fomentar les vocacions científic-tecnològiques.[Font]. En concret, el govern català ha creat un grup de treball interdepartamental per elaborar el Pla STEMcat d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment en l’interès  per aquests estudis, especialment entre les alumnes.

L’enfocament STEAM permet integrar millor els interessos d’estudiants, que a priori, no optarien per un itinerari formatiu en ciència o tecnologia, en ampliar el camp d’aplicacions i enderrocant les barreres entre disciplines. Avui, ho podem veure en professionals com a creadors de videojocs on es conjuguen matemàtiques i audiovisuals; científics de dades, que poden combinar el periodisme i l’estadística; o dissenyadors industrials, enginyers i artistes en una mateixa professió

 

Els objectius de les activitats de dinamització educativa són els següents:

  • Promoure la interrelació i cohesió social de la comunitat educativa amb entorns steam
  • Fomentar la participació activa dels centres per afavorir processos i contextos steam, competencialment enriquits.
  • Fomentar el pensament científic, computacional, analític i estratègic
  • Facilitar i canalitzar la recerca, l’experimentació i creació científica