Activitats de Lectura i biblioteques

Els objectius de les activitats de dinamització educativa són els següents:

  • Promoure la interrelació i cohesió social de la comunitat educativa amb l’entorns literaris.
  • Fomentar la participació activa dels centres per afavorir processos i contextos lectors i competencialment enriquits.
  • Generar situacions de record agradable relacionats amb la lectura per tal que es torni a produir i es consolidi.
  • Desenvolupar la imaginació i la diversió.Potenciar l’atenció i l’escolta
  • Facilitar i canalitzar la creació i expressió artística i cultural.