Gener@ccions

Gener@ccions és un projecte de dinamització d’APS-Servei comunitari que vincula alumnat dels centres escolars amb  la gent gran que viu a les residències del nostre Districte.

L’origen del projecte parteix del curs 2017-18, a partir de la demanda feta pel CAP de Sarrià al Consell del districte i al CRP poder desenvolupar una vinculació Inter generacional que recollís evidencies del  benefici aportat a la salut de la gent gran.

Trobareu la informació de l’any en curs a Actualitat dinamització

La proposta del Projecte a la comunitat educativa és la següent:

  • Organitzar i sistematitzar l’intercanvi regular activitats d’APS/Servei Comunitari, que vinculin l’alumnat i les persones grans que viuen a les residències
  • Col·laborar en la realització de l’estudi de l’impacte de dites accions mitjançant enquestes de qualitat de vida i percepció de la salut abans, durant i després de les esmentades trobades i intercanvis més freqüents i periòdics.

Des del CRP de Sarrià- Sant Gervasi s’ha posat a disposició del projecte un recurs  digital que permeti tant la comunicació entre els docents i residències que hi participen.

El projecte ja està en marxa. Per ara, hi participen les escoles i les Residències següents.