Activitats de convivència i inclusió

 

El Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans de Catalunya, des de l’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris, i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats individuals, en la mesura que les persones treuen partit de les seves capacitats per forjar un projecte de vida singular (Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. 2012-2018).  Les activitats que ofereix el nostre Servei Educatiu en aquesta línia tenen per objectiu facilitar la convivència, la inclusió i l’educació emocional de l’alumnat.

Els objectius de les activitats de dinamització educativa són els següents:

  • Promoure la interrelació i cohesió social de la comunitat educativa amb l’entorn.
  • Fomentar la participació activa dels centres per afavorir processos i contextos d’aprenentatge singulars i competencialment enriquits.
  • Potenciar la dimensió social de les persones, afavorint els processos i contextos d’aprenentatge inclusius en els quals  s’accepten  les diferències i es respecten les singularitats, tot posant èmfasi en les valors i les emocions.
  • Potenciar i canalitzar la creació i expressió artística i cultural.