Coeduca’t

En aquest espai ens fem ressò del Programa COEDUCA’T  engegat pel Departament d’Educació. El programa té com objectiu, potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual per tal d’avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació

A la columna de l’esquerra podreu accedir al bloc del Departament d’Educació on s’hi desplega el programa.

Tanmateix, hem establert un  menú de pestanyes que ens permet mantenir al dia aquesta secció amb noves informacions, formacions i recursos.

PODEU DESCARREGAR TOTS ELS DOCUMENT CLICANT AL DAMUNT

Coeduca’t

[Us podeu descarregar el document, tot clicant a la fletxa de la dreta]

Eina per a la diagnosi

Aquesta eina proposa un seguit d’elements per a la reflexió i l’autoavaluació dels centres pel que fa a aspectes relacionats amb la coeducació, l’educació afectivosexual i la perspectiva de gènere.

L’objectiu del document és ajudar els centres a definir prioritats i establir plans d’acció, des del seu context i en funció de la seva realitat.

 

El Programa Coeduca’t va acompanyat d’una formació de vint hores de durada (Coeduca’t amb el currículum) de caire pràctic, adreçada als centres educatius perquè aquests puguin reflexionar i incorporar al projecte educatiu del centre, a la programació didàctica de totes les etapes i a les unitats didàctiques o projectes dels diferents àmbits, de manera explícita, la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual. [font: bloc COEDUCA'T]

A sota, podeu accedir al contingut de la formació, i en aquest enllaç, a L'OFERTA FORMATIVA 

 

Compartim el decàleg per a la reflexió dels centres que vulguin revisar la perspectiva de gènere i la coeducació.

 

En aquesta pàgina trobareu un munt de recursos en forma d’articles, espais web, vídeos, guies didàctiques, llibres, blogs, etc, per obtenir informació tant a nivell general com per aplicar-los directament a l’aula.

Per facilitar la cerca l'hem organtitzat en els blocs temàtics següents:
Coeducació
Educació afectivosexual
Prevenció de la violència masclista
Diversitat sexual i identitat de gènere 
Diversitat familiar.

Coeducació [recursos]

Articles

Espais web

 

Fet amb Padlet

Vídeos

Contes on line:

Educació afectivosexual[ rescursos]

Espais web

Prevenció de la violència masclista [recursos]

Diversitat sexual i identitat de gènere [recursos]

Diversitat familiar [recursos]

 

Clicar per accedir-hi

.