Novetats Mediateca

 


 


 

I Jo, també em moriré? Com es pot ajudar els infants i els joves a conviure amb la pèrdua i la mort de qui estimen.

Xusa Serra i Llanas, XusaXusa Serra, infermera especialitzada en processos de dol ens dóna les claus per ajudar els infants a desenvolupar eines emocionals per afrontar una mort, una separació, una malaltia greu i arribar a l’edat adulta sabent gestionar les pèrdues de qualsevol tipus. Adreçat principalment a pares, aquest llibre pot ser també molt útil per als docents per tal d’ajudar als alumnes a tractar una pèrdua pròxima.Inclou recomanacions de llibres, pel·lícules i pàgines web sobre el tema. escrita.

ensenyants; educació infantil; primària; secundària; psicòlegs; educadors

366 pàgines


 

Camino a la escuela

Marie-Claire JavoyEl llibre està basat en el film del mateix títol de Pascal Plisson. 7 alumnes d’entre 7 i 13 anys que viuen a l’Índia, Sibèria, Argentina, Marroc, Austràlia, Xina i Kènia han de fer una sèrie de kilòmetres cada dia per anar a l’escola i en alguns casos es troben amb dificultats i perills pel camí. Ho fan perquè tenen un únic objectiu en la seva ment: el seu futur. Expliquen quins són els seus propòsits i els seus projectes i veiem que no els importa fer aquestes llargues travesses per poder gaudir del dret a l’educació.

ensenyants; educació infantil; primària; secundària; psicòlegs; educadors

174 pàgines

 


Llegir més enllà de les lletres

+ informació

Llegir, més enllà de les lletres

Queralt, EnricAssaig que vol aportar claror, il·lusió i ajudes a propòsit d’algunes de les raons que, encara avui, impedeixen avançar, de manera generalitzada, en la didàctica de la lectura als centres educatius.  S’adreça a persones que estiguin dins l’escolaritat obligatòria. Amb un llenguatge clar i directe, desenvolupa els aspectes nuclears de la didàctica de la lectura, amb aportació de referents teòrics i amb inclusió d’exemples i models experimentats al llarg dels anys de formador de centres en aspectes relacionats amb la didàctica de la llengua, tant oral com escrita.

ensenyants; educació infantil; primària; psicòlegs; educadors

376 pàgines


 

 Alumnado con transtorno del espectro autista

+ informació

 

Alumnado con trastorno del espectro autista.

Bravo, Alícia; Mitjà, Sara, Soler, Josep Ma; Hortal, Carme (coordinació)

 

Aquest llibre vol ajudar els docents a conèixer quines són les potencialitats i necessitats d’aquest alumnat, tenint en compte les dificultats que aquest trastorn els genera en la seva forma d’aprendre i relacionar-se. Inclou recomancions, suggererències i estratègies per porta a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades  per aconseguir la seva màxima integració personal i social.

ensenyants; educació infantil; primària; psicòlegs; educadors

178 pàgines


 

Educar i crèixer en salut

+ informació

Educar i crèixer en salut. El paper dels pares i educadors en la prevenció dels trastorns alimentaris.

Fundación Instituto de trastornos alimentarios.

Marge mèdica Books i Fundació CaixaManresa. 

Els trastorns de la conducta alimentària, entre els quals figuren l’anorèxia i la bulímia nerviosa són un problema de salut envoltat d’un cercle de mites, silencis i desconeixements que afecta principalment a dones, adolescents i joves. Aquest manual s’adreça a la població adolescent i als qui poden intervenir de manera efectiva per prevenir i aturar els trastorns de la conducta alimentària: mares i pares, professionals de l’educació de la medicina d’atenció primària i de la pediatria.

ensenyants; educació infantil; primària; psicòlegs; educadors

124 pàgines


Perill, nens + informació

Perill, nens. Apunts d’educació 1994-2007

Francesco Tonucci

 

Aquest llibre recull una selecció de textos publicats per l’autor en revistes italianes i espanyoles amb el propòsit principal de mantenir un diàleg amb els lectors sobre diferents aspectes de la relació entre adults i infants, ja sigui a l’escola, a la família o a la ciutat i que continuen sent encara avui de plena actualitat.

ensenyants; educació infantil; primària; psicòlegs; educadors

154 pàgines


Biblioteca escolar

+ informació
Brain Gym. Llibre per al professorat. Activitats senzilles per a l’aprenentatge amb tot el cervell

Dennison, Paul E.; Dennison, Gail E.; Compan, Isabel; [traducció]EBrain Gym®, mètode publicat per primera vegada el 1989, s’ha traduït a més de vint idiomes, s’ha aplicat a milers de classes i patis d’arreu del món, i desenes de milers de nens de vuitanta països en gaudeixen dels beneficis. Aquesta nova edició de Brain Gym constitueix una compilació del treball més innovador en el camp de l’aprenentatge basat en el moviment i mostra, alhora, a mestres i educadors com el moviment físic es relaciona amb el domini de les habilitats cognitives. Aquestes activitats es plantegen d’una manera lúdica com una rutina d’inici abans de començar la feina o bé es poden incorporar en el moment que es consideri oportú.

ensenyants; educació infantil; primària; psicòlegs; educadors

236 pàgines


Benestar docent

+ informació
El benestar del docent. Viure bé educant: estratègies per aconseguir satisfacció professional i personal

Francesc Notó Brullas, Dolors Oliver Agüera, Ana Nueno Pérez, Josep Joaquim Franco Monill, Maika Romero Cabo, M. Pau González Gómez de Olmedo, Maite Torres Blanqué, Sheila Gálvez Triguero, Xavier Villuendas Albert, José Luis Bimbela Pedrola, Anna Comas Arbós, Albert Duran GarciaLlibre que vol ser una font de reflexions i orientacions per a l’elaboració de recursos que ens permetin viure de forma positiva la professió. Les seves pàgines defensen i animen a posar en pràctica la idea que actuant per estar bé millorem el benestar professional. La intel•ligència emocional necessària per aconseguir-ho no és màgia… És gimnàstica! Els autors, educadors i membres de l’equip Cuidem-nos, volen compartir els recursos per «entrenar» les possibilitats i formes d’aprendre i millorar la salut laboral de cadascú. Es tracta de ser més competents per viure i per conviure en el si de la professió.

ensenyants; educadors; pedagogs; psicòlegs

157 pàgines


Entrevistes

+ informació
Com dir-ho. Entrevistes eficaces en l’àmbit educatiu

Albaladejo Mur, MartaTracta de les converses de feina i de les bones entrevistes professionals: el què i el com de la comunicació. Atén aspectes com l’escenari d’una entrevista  (temps, espai i durada), el llenguatge, els objectius; com es pot començar i com es pot acabar; l’empatia i l’assertivitat; l’actitud i els obstacles emocionals. És un manual pràctic per tenir converses constructives, tenint en compte tots els aspectes comunicatius, psicològics i sociològics que hi intervenen. L’entrenament personal (coaching) és una de les eines presentades que pot ajudar a conduir amb èxit certes converses difícils. Conté suggeriments per conduir-les amb èxit i exercicis per millorar les habilitats comunicatives i les competències emocionals necessàries. Ofereix casos reals, pautes clares d’actuació i qüestionaris per observar i reflexionar.

ensenyants; educació infantil; primària; secundària

233 pàgines, amb glossari, bibliografia, bibliografia web i ressenya d’autores i d’autors


Tractament llengües

+ informació
El tractament integrat de les llengües

Guasch, Oriol; [coordinador]; Esteve, Olga; Ferrer, Montserrat; Grenfell, Michael James; Harris, Vee; Lemus, Rafel; Rodríguez, Carmen; Ruiz, Teresa; Trévise, AnneRecull de treballs presentats a les “Jornades sobre l’ensenyament integrat de les àrees de llengua”. Està fet amb l’objectiu de donar arguments i punts de referència al professorat per a una millora de la planificació de l’ensenyament de les llengües, per tal que l’ensenyament dels diversos idiomes es planifiqui des de la perspectiva d’una formació lingüística global.

ensenyants; educació infantil; primària; secundària

178 pàgines


Maleta ciència

+ informació
La maleta de la ciència. 60 experiments d’aire i aigua i centenars de recursos per a tothom

Ramiro Roca, EnricRecull de seixanta pràctiques amb aire i aigua. Els experiments es plantegen com un treball d’investigació a través de situacions problemàtiques adaptades a l’alumnat. Les activitats estan pensades de manera oberta i creativa, donant una gran importància a les idees prèvies i inspirant-se en el treball quotidià dels científics. Conté bibliografia, pàgines web i informació sobre els museus de ciència de l’Estat espanyol. Està fet amb l’objectiu de divulgar la ciència amb unes pràctiques engrescadores però senzilles, barates, segures i molt clares, perquè tothom es pugui aproximar de forma rigorosa al món dels experiments, amb independència dels coneixements que tingui.

ensenyants; educació infantil; primària; adults

Té 189 pàgines amb nombrosos dibuixos amb tinta blava


La conversa en petits grups

+ informació
La conversa en petits grups a l’aula

Sánchez-Cano, Manuel; [coordinació]; Cabra, M. Carmen; Comallonga, Lourdes; Escudé, Neus; Font, Elisabet; Forés, Nati; Fuster, Marissa; Giné, Mariona; Grau, Rosa; Mas, Teresa; Ribó, ElisendaProposta que recull el potencial de la conversa com a eina que ajuda a construir coneixement i llenguatge. Descriu la importància de la llengua oral i la conversa a l’aula i defineix estratègies que faciliten la comunicació en petit grup. Presenta consideracions i eines per dinamitzar aquesta activitat a nivell de centre i d’aula. També descriu com implicar a les famílies en aquest projecte

ensenyants; educació infantil; logopedes; primària

119 pàgines


La conversa en petits grups

+ informació
La biblioteca escolar, avui. Un recurs estratègic per al centre

Durban, GlòriaDescriu i argumenta els aspectes més rellevants que en l’actualitat configuren la conceptualització de la biblioteca escolar com un recurs educatiu imprescindible que participa de l’acció estratègica del centre i que incentiva i dóna suport a processos de millora de l’ensenyament. En els diferents capítols veiem com les accions de la biblioteca adquireixen ple sentit si recolzen realment sobre aquelles situacions d’aprenentatge que requereixen l’ús de materials i que es duen a terme dins de les programacions i projectes de treball d’aula, com ara els treballs d’investigació i les intervencions de lectura i escriptura.

ensenyants; pedagogs; gestors de recursos 

119 pàgines


Intel·ligència emocional

+ informació
Activitats per al desenvolupament de la intel·ligència emocional en els nens

GROP; [Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica]; Bisquerra Alzina, Rafael; Pérez Escoda, Núria; Cuadrado Bonilla, Montserrat; López Cassà, Èlia; Filella Guiu, Gemma; Obiols Soler, Meritxell; Zurita, Ana; [il·lustracions]En aquesta obra es treballen 5 blocs de competències emocionals: Consciència emocional, Regulació emocional, Autonomia emocional, Habilitats socioemocionals i Habilitats per a la vida i el benestar emocional. A cada capítol es proposen tot un seguit d’activitats i exercicis per ajudar a desenvolupar la intel·ligència emocional dels nens entre els 8 i els 12 anys. Cada proposta inclou l’objectiu, la descripció dels passos que s’han de dur a terme, unes preguntes per a la reflexió, de vegades presentades com a fitxa fotocopiable i d’altres com a valoració del problema, un petit requadre on es detalla el material necessari i els participants a qui va adreçada i per últim l’apartat Recorda per ajudar-los a recordar comportaments i actituds que ja coneixen i poden millorar. En algunes activitats trobem consells i observacions per als educadors amb un llenguatge clar i senzill.

primària

192 pàgines amb moltes il·lustracions, requadres i esquemes


Intel·ligència emocional

+ informació
Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre

Roset Fàbrega, Montserrat; Pagès Heras, Eugènia; Lojo Suàrez, Mirta; Cortada Andreu, Esther

Guia adreçada al professorat i equips directius amb l’objectiu d’ajudar a la implantació d’un model de centre coeducatiu. Es recullen idees que poden orientar la pràctica docent, tot facilitant la reflexió conjunta en l’àmbit de centre. S’ofereixen recursos que aporten exemples, experiències, bones pràctiques, marcs conceptuals i continguts amb la finalitat d’incorporar a la docència tots els referents culturals i històrics de l’entorn, reconèixer en els currículums la perspectiva de gènere i de les dones i el lideratge femení en determinades àrees del coneixement. Aquesta guia està organitzada en set capítols. 1 – Què significa parlar avui de coeducació?. Estat de la qüestió. 2 – Com ens autodefinim? Quins són els nostres objectius? El model educatiu de centre. 3 – Quin llenguatge utilitzem? Àmbit de la comunicació. 4 -Com ens organitzem? Àmbit de la convivència I. 5 – Quin tipus de relacions afavorim? Com orientem l’alumnat? Àmbit de la convivència II. 6 – Quins continguts ensenyem? Quins materials utilitzem? Àmbit curricular. 7 – Com ensenyem? Àmbit de la metodologia i la pràctica docent.

ensenyants; formació de professorat; parvulari; primària; secundària; professionals de l’educació; pedagogs

Té 107 pàgines. Inclou un glossari i una selecció bibliogràfica i de recursos pedagògics


Intel·ligència emocional

+ informació
La acogida al profesorado de nueva incorporación

Teixidó Saballs, Joan

El progrés d’un centre depèn, en un grau considerable, dels factors mentals de les persones que l’integren: de les seves concepcions, de les expectatives associades a la tasca educativa, dels seus valors i principis, de l’actitud amb que afronten els problemes o imprevistos… els quals, al ser verbalitzats, negociats, posats en comú i, en un o altre grau, consensuats, donen lloc a una cultura pròpia. Els centres que tenen una cultura homogènia, assumida i raonablement estable, obtenen majors resultats educatius. Una de les situacions que contribueix en major mesura a l’enfortiment de la cultura escolar resideix en el procés d’acollida al professorat. Una bona acollida contribueix a que el professorat de nova incorporació realitzi millor la seva feina, a que conegui el seu lloc en la organització i que se senti més compromès i més a gust. El llibre va dirigit a totes les persones que, des d’una o altra perspectiva, participen en processos d’acollida: equips directius, professorat que assumeix responsabilitats amb ells, professorat que s’incorpora de nou a un centre educatiu, així com altres professionals (assessors, monitors…) o estudiants que fan pràctiques a escoles o instituts.

ensenyants; professionals de l’educació; formació inicial de professorat

Conté 200 pàgines.


Intel·ligència emocional

+ informació
Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia

Capella Priu, Sebastià; Barba Coromines, Carme; [coordinació]; Adell Segura, Jordi; Pozo Roselló, Montserrat del; Alart Guasch, Núria; Barlam Aspachs, Ramon; Doménech Villa, Ramon; Bernabé Muñoz, Iolanda; Al·lés Pons, Guida; Barato, Jarbas Novelino; Cervera Vila, Núria; Coma Parés, Núria; Fierro Monteagudo, José Luis; Ivanova Dobreva, Maria; Lluelles Perera, Maria del Mar; Miró Manero, Carme; Palahí Pibernat, Imma; Pérez Sánchez, Anna; Pérez Torres, Isabel

Els ordinadors ja hi són o arribaran ben aviat a les aules. Aquesta monografia ajuda en els canvis que això representa en el dia a dia i que s’han de sostenir en tres grans columnes: continguts, metodologies, eines i recursos tecnològics. Presenta els continguts des d’una mirada competencial; les metodologies que han d’afavorir el pensament científic, la creativitat i la solidaritat. Aquestes metodologies es caracteritzen pel treball cooperatiu, l’atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat i la interdisciplinarietat. A més, el llibre dóna a conèixer algunes de les eines que cal posar en mans de nois i noies perquè facin les seves creacions i tasques, perquè transformin la informació i construeixin el seu coneixement de manera autònoma.

educació infantil; primària; secundària; ensenyants; gestors de recursos; formació de professorat; pedagogs; professionals de l’educació

275 pàgines, amb glossari, bibliografia, bibliografia web i ressenya d’autores i d’autors


Intel·ligència emocional

+ informació
Fracàs escolar? La solució inesperada del gènere i la coeducació

Gabarró Berbegal, Daniel

Aquest treball de recerca i investigació es basa en dades quantitatives, bàsicament numèriques, atès que aspira a exposar una via d’acció objectiva. La major part de les dades estadístiques emprades provenen de l’OCDE, de l’informe PISA i de l’Instituto Nacional d’Estadística. Daniel Gabarró afirma que la identitat de gènere, juntament amb els aspectes socioeconòmics, és el factor fonamental per comprendre els resultats acadèmics. Per això, creu que treballar en la coeducació és la única via possible per reduir el fracàs escolar i, des del seu punt de vista, hauria de ser obligatori a tots els centres educatius. La identitat de gènere és el factor explicatiu clau de l’espectacular l’increment de l’èxit escolar que s’ha produït entre les noies a l’estat espanyol els 30 darrers anys (entre el 14% i el 32% segons la classe social), i per Gabarró ha de ser clau també en la lluita del fracàs escolar dels nois. L’autor proposa transformar la masculinitat tradicional masclista i construir-ne una de nova, positiva i igualitària, a través de l’impuls de polítiques de coeducació actives amb mesures específiques dirigides als nois, altres dirigides a les noies, i també al grup classe en conjunt.

ensenyants; pedagogs; gestors de l’educació; professionals de l’educació

99 pàgines


Intel·ligència emocional

+ informació
Atles geològic de Catalunya

Roca Adrover, Antoni; Miranda Canals, Jaume; Berástegui Batalla, Xavier; Colomer Alberich, Josep Lluís; Sendra Tarrida, Joan; Losantos Sistach, Mariona

L’atles s’estructura en dues parts. La primera presenta una descripció exhaustiva de la geologia de Catalunya acompanyada d’esquemes i mapes temàtics. Mostra el contingut dels mapes geològics i l’evolució històrica de la cartografia geològica, fins a arribar a les sèries geològiques actuals. El capítol dels mapes geotemàtics té un interès particular perquè permet una visió general de les unitats del relleu, de l’estructura geològica, de la tipologia de les roques, de les formes del relleu, del sistema hidrològic i de l’activitat sísmica. L’atles atorga un interès especial als 550 milions d’anys d’història geològica de Catalunya, que es mostra amb la cronologia de 18 afloraments representatius i amb l’empremta humana sobre el territori. Aquesta part es clou amb onze talls geològics en zones significatives de Catalunya. En la segona part, que és el gruix essencial de l’obra, es presenta el mapa geològic 1:50000, amb la llegenda i la metodologia de la formació de la base geològica de Catalunya. També s’ha inclòs l’etimologia breu de tots els termes que identifiquen les unitats geocronològiques, ordenats alfabèticament i cronològica.

universitària; ensenyants

464 pàgines de 27 x 36,5 cm. L’atles es tanca amb la bibliografia i un índex toponímic amb prop de 12000 entrades de noms de lloc


Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional

Ed. Wolters Kluwer, 2007

Memòria de la Llicència d’Estudis Retribuïda. Curs 2002-2003

Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional

López González, Luis

Aquest llibre està pensat perquè els docents de primària i secundària facin servir la relaxació com a eina psicopedagògica per millorar el rendiment acadèmic, l’educació emocional o la convivencia i mediació escolar. Presenta el Programa de Relaxació TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicada a l’Aula) i aplega més de 200 exercicis pràctics. És el fruit de llargs anys d’experiència i recerca. Consta de dues parts. En la primera s’analitzen les bases psicològiques, pedagògiques i psicofisiològiques de la relaxació i s’en justifica l’ús a l’aula. Tanmateix, es realitza un innovador i acurat estudi dels principals mètodes de relaxació i llurs aplicacions a l’escola. En la segona part s’ofereixen les orientacions didáctiques i metodològiques necessàries perquè qualsevol docent pugui fer servir aquest recurs a les classes. Per això hi ha dissenyades les 12 unitats didàctiques de què consta el Programa TREVA (una tècnica per unitat). A cada unitat s’explica amb senzillesa en què consisteix la tècnica corresponent i s’hi proposen activitats de tota mena: familiarització, exercicis clau, d’aprofundiment, creativitat i posada en comú. El Programa TREVA és adaptable a qualsevol realitat educativa; és dinàmic, senzill i está a l’abast de qualsevol docent.

ensenyants; educació infantil; primària; secundària

427 pàgines a una tinta amb esquemes, gràfics i taules


Mates de cerca

+ informació

Ed. Graó, 2011Mates de cerca

Corbalán, Fernando

105 casos concrets i pràctics a través dels quals es posa de manifest que si les matemàtiques fan un paper fonamental en el sistema educatiu és perquè també el tenen en l’organització de la societat. Inclou exemples en situacions pròximes i amb coneixements matemàtics senzills, tot i que també amb algunes propostes de reptes intel·lectuals, sempre assequibles. Es tracta d’un recull d’articles breus publicats al suplement escolar del diari Heraldo de Aragón des del 2007.

ensenyants; educació infantil; primària; secundària

123 pàgines


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>