Novel·les (ESO)

          Novel·les (ESO)

Descripció

Textos narratius destinats al centre i per fer lectura a casa. La durada del préstec és més llarga que l’habitual pactada amb cada centre. Actualitzat el contingut 2015 -16.

Requisits

Es recomana fer la reserva a l’inici de curs

Calendari

Es distribuirà segons les demandes des del CRP. Tot el curs

Contingut de la maleta
 IndexTornar al llistat d’activitats