Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
  • Quan es tracta d’un itinerari ja guiat amb materials elaborats pel Departament d’Ensenyament té una durada de 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.
  • Si es tracta d’un itinerari propi, sense materials previs, té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 de treball intern.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.