Coneixements d’història

         Coneixements d’història

Descripció

Recopilació de 26 textos de diferents períodes de la història.

Requisit

Es recomana fer la reserva a l’inici de curs. Aquesta maleta pot tenir continuïtat amb l’activitat de dinamització “Dones que fan història”

Calendari

El recurs es distribuirà segons les demandes des del CRP. Tot el curs.

Contingut de la maleta
 IndexTornar al llistat d’activitats