Coneixements de ciències

         Coneixements de ciències

Descripció

Recopilació de 37 textos de diferents àrees científiques (astronomia, geologia, climatologia, botànica…etc).

Requisit

Es recomana fer la reserva a l’inici de curs

Calendari

El recurs es distribuirà segons les demandes des del CRP. Tot el curs.

Inscripció

Contingut de la maleta
 IndexTornar al llistat d’activitats