Mostra de recerca

Descripció

La mostra de treballs propicia el pensament crític de l’alumnat, el qual aprèn a distingir allò que té una base científica d’allò que no en té. Afavoreix, en totes les àrees, l’ús del mètode científic. Promou també l’intercanvi d’experiències entre alumnat i professorat dels centres de la zona

Requisits

Cal ajustar-se a les bases i als terminis en el lliurament dels treballs