Cantada de cicle mitjà

Descripció

Activitat que afavoreix la cooperació interescolar i la coordinació del professorat d’educació musical. Nens i nens de cicle mitjà de diferents escoles del districte comparteixen una Cantada a l’auditori de les Cotxeres de Sants.

Requisits

Sessions de preparació d’inscripció obligatòria a inici de curs

Reportatge cantada 2014