Els CRP són centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d’ensenyament no universitari de la ciutat.

Destinataris

S’adrecen als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.

Objectius

  • Oferir recolzament, orientació i assessorament als centres en els processos de Transformació Educativa que portin/duguin a terme.
  • Donar suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
  • Coordinar, organitzar  i fer el seguiment de les activitats de formació permanent del Pla de Formació de Zona (PFZ).
  • Oferir recursos d’infraestructura i de serveis, a centres i  docents, per tal que disposin de materials específics i de mitjans propis de la tecnologia educativa.
  • Suport i acompanyament al professorat i als centres en l’ús educatiu de les tecnologies digitals, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat.
  • Donar suport a les xarxes educatives de la zona afavorint la interrelació entre els diferents serveis.                                                                          Correu electrònic CRP:  a8901113@xtec.cat                          Telèfons: 93 431 71 63 / 634 288 116