Assessoraments


[Àrea de formació] 

El CRP Sants-Montjuïc ofereix als centres educatius del seu àmbit d’actuació assessoraments sobre formació i innovació i sobre recursos educatius.

Aquests assessoraments sorgeixen dels diferents plans o projectes que els centres tenen en funcionament o de diferents tipus de necessitats expressades per les escoles.

Assessoraments en formació i innovació

Gestió d’activitats de formació.  Actuacions necessàries per a la gestió de les activitats de formació del centre incloses al PFZ. Aquestes actuacions comporten l’adjudicació de places a l’activitat, l’assignació del formador, la concreció de la proposta formativa, el seguiment de l’activitat, l’avaluació de la satisfacció (dels assistents, del formador i de l’equip directiu del centre) i l’acreditació dels assistents i del formador.

Elaboració i seguiment del Pla de Formació de Centre. Concreció del model formatiu del Pla de Formació de Centre. Identificació de la cultura formativa del centre. Delimitació de la línia pedagògico-didàctica i de les situacions organitzatives del centre. Suport a la redacció del Pla de Formació de Centre. Coordinació d’agents corresponsables de la formació de centre. Validació del Pla de Formació de Centre per part del SEZ. Sqüenciació del seguiment i de la transferència.

Assessorament i suport a la redacció de bones pràctiques.Informació i difusió del procés de detecció i localització de possibles pràctiques o situacions susceptibles de convertir-se en pràctiques compartides, facilitar l’assessorament i el suport per documentar-les i redactar-les fidelment a la realitat, recollint la riquesa i/o complexitat, en la mesura del possible.

Assessorament i suport a projectes d’innovació. Recursos, orientacions i suport a la redacció de projectes d’innovació. Seguiment de projectes acollits a alguna de les convocatòries del Departament d’Educació. Acompanyament i facilitació de formació, de recursos, de pràctiques compartides sobre diferents tipus de projectes i programes d’innovació.

 


Assessorament en documentació i biblioteca escolar

Préstec de recursos temàtics. Recursos educatius a disposició dels centres, que consten de diversos materials didàctics per treballar amb l’alumnat. A les maletes pedagògiques, el professorat trobarà tot el necessari per organitzar el treball a classe sobre diversos temes: coeducació, anglès oral, coneixement del medi en anglès, jocs tradicionals, geometria, biblioteca, ciències a primària, projecte 3/6, matemàtiques, lectura fàcil,…

Servei de documentació en xarxa. Des del formulari existent a la pàgina web del centre es facilitarà un itinerari de cerca que inclou els documents existents a la mediateca del CRP, els existents a les biblioteques públiques de la comarca i a les pàgines web d’interès. La documentació fa referència a qualsevol tema d’objecte d’estudi dels alumnes del centre. El CRP farà el retorn amb tota aquesta informació documental.

Informació i recursos, amb assessorament, per als projectes de centre. Facilitació de recursos en diferents formats, i amb assessorament, derivats del projecte de centre o dels diferents projectes que tingui en marxa el centre educatiu. Educació ambiental, coeducació, inclusió, biblioteques, TIC, salut,..

Elaboració d’un projecte de biblioteques escolars. Fer propostes, facilitar recursos i aportar documentació que incloguin els aspectes rellevants, els objectius i les funcions a tenir en compte a l’hora d’elaborar un projecte de biblioteques escolars. Donar suport a la redacció del projecte en el cas de voler presentar-se a la convocatòria de biblioteques escolars PuntEdu.

Organització de la biblioteca escolar. Assessorament sobre aspectes d’organització de la biblioteca escolar en el cas que el centre estigui en la fase inicial de posada en marxa d’un projecte de biblioteques: espais adjudicats (consulta, lectura, informació-préstec, seccions, treball intern, magatzem…), mobiliari adequat a les diverses funcions, condicions d’accés i llumíniques, …

Dinamització de la biblioteca escolar. Programació d’accions que responen a l’objectiu de donar a conèixer la biblioteca escolar, el seu fons, els seus serveis, … i fomentar la seua utilització entre la comunitat educativa. Les actuacions de dinamització lliguen l’activitat de la biblioteca i la relacionen amb la comunitat educativa, especialment des de dues vessants: la promoció i comunicació dels seus recursos i programes, i la cooperació i coordinació amb l’equip docent, sobre tot en l’ús curricular de la biblioteca escolar.

Catalogació / Programa ePèrgam. Facilitació del procés de descripció d’una obra en les seves parts essencials per tal d’identificar el seu contingut i recuperar-lo en un moment donat. Assessorament sobre l’ús del programa ePèrgam, l’aplicatiu de gestió de les biblioteques escolars del Departament d’Educació.

Literatura infantil i juvenil. Proposta de reculls bibliogràfics selectius de coneixement i de ficció, disponibles al mercat i destinats específicament a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària. Facilitació de novetats editorials de llibres interessants aparegudes al mercat per a incorporar a la biblioteca escolar del centre. Accés a enllaços i recursos i propostes didàctiques educatives de qualitat sobre materials de la biblioteca.

Formació d’usuaris. Elaboració d’una proposta de programació d’activitats dirigides a ensenyar els alumnes a utilitzar la biblioteca i els seus recursos. La biblioteca escolar ofereix als alumnes els serveis necessaris per a dotar-los dels instruments que els permetin fer un bon ús de la biblioteca i dels seus documents amb l’objectiu de fer consultes autònomament i d’obtenir el màxim aprofitament de la informació.

Animació lectora. Proposta d’estratègies, recursos i activitats per a fomentar la lectura entre els alumnes, entesa com el desenvolupament adequat de nivells de competència comunicacional i el desenvolupament d’hàbits lectors que promoguin aficions lectores i la pràctica de la lectura. Suport a l’elaboració i redacció del Pla Lector de Centre.

Accés i ús de la informació. Planificació de l’alfabetització en l’ús de les eines de cerca d’informació per a desenvolupar la competència en l’accés i ús de la informació. Orientació de la programació dels processos educatius en la competència informacional. Model seqüenciat amb els coneixements i les habilitats dels diversos aspectes relacionats amb la utilització de la informació.

 

Ús didàctic de les TAC

Suport per a l’elaboració del Pla TAC de centre.  Assessorament i acompanyament del procés de reflexió, debat i col·laboració del professorat per a l’elaboració del Pla TAC del centre educatiu. Suport al desplegament del Pla TAC per afavorir la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.

Creació d’un espai virtual d’ensenyament-aprenentatge (Moodle).  Planificació i gestió de l’espai virtual d’ensenyament-aprenentatge (plataforma Moodle) del centre. Facilitació de diferents tècniques i recursos per a la dinamització de l’espai virtual d’ensenyament-aprenentatge del centre. Proposta d’eines que afavoreixen la dinamització de l’espai virtual d’ensenyament-aprenentatge.

Ús didàctic de les pissarres digitals.  Proposta didàctica per a incloure la pissarra digital interactiva com a element habitual i quotidià de les situacions d’ensenyament-aprenentatge del centre. Aportacions i recursos pràctics per als docents d’educació infantil, primària i secundària respecte de l’ús de la Pissarra Digital Interactiva.

Recursos per a l’ús curricular de les TAC per àrees i/o matèries.  Assessorament sobre temàtiques diverses adreçat al professorat del centre de les diferents etapes, cicles o àrees, amb la finalitat de potenciar el coneixement i l’ús dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació a les diferents àrees del currículum i en d’altres temes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge.

Suport a projectes TAC del centre.  Acompanyament i seguiment de projectes d’innovació de centre en tecnologies de la informació, l’aprenentatge i la comunicació i en mitjans audiovisuals. Assessorament específic a temàtiques concretes del projecte del centre.

Projectes col·laboratius.  Assessorament tècnic i pedagògic, i foment de l’ús de les TIC per a la creació d’un projecte col·laboratiu. Afavoriment de l’intercanvi basat en diferents aportacions de l’alumnat mitjançant la realització de diverses activitats compartides amb altres centres. Col·laboració entre centres de la comarca per a la creació de la xarxa de treball cooperatiu i/o col·laboratiu del projecte.

Suport a la implantació dels llibres digitals.  Acompanyament, suport i assessorament als centres participants en el projecte de digitalització de llibres de text, per a fomentar la interactuació entre professors i alumnes, per promoure l’aprenentatge col·laboratiu i la intercreativitat, per afavorir el treball de diferents nivells d’aprenentatge.

Suport i assessorament en l’ús de programari lliure.  Informació i assessorament en la implantació d’eines ofimàtiques de programari lliure d’ús més habitual i en el sistema operatiu lliure Linkat, en les seves diverses opcions d’ús.

Espais virtuals de comunicació: intraweb de centre i blogs.  Assessorament en l’organització i gestió dels diversos espais de comunicació que es poden crear al voltant d’un centre educatiu, fent atenció als aspectes més rellevants que cal tenir en compte, i a les opcions que es disposen per tal de portar-ho a terme.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>