Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP: equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.

L’equip del CRP de Sant Martí està format per:

Direcció: Gabriel Nuñez

Tècnics:

– Neus Suriñach -ext.227 (nsurinac@xtec.cat)

– Ivan Clot- ext.226 (lmarti6@xtec.cat)

– Gabriel Nuñez- ext. 228 (gnunez@xtec.cat)

– Carla Valero – ext. 229 (cvalero9@xtec.cat)

Telèfon de contacte: 93 486 17 23

Correu electrònic: crp-santmarti@xtec.cat

  • ELIC: que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.

L’equip LIC de Sant Martí està format per:

– Agnès Corberó- ext. 222 (acorbero@xtec.cat)

– Montse Sarret- ext. 221 (msarret@xtec.cat)

– Carme Mateu- ext. 224 (cmateu12@xtec.cat)

  • EAP: equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

L’equip EAP de Sant Martí està format per:

– Alberti, Africa             – ext 205 (Psicopedagoga)

– Calvo, Susana           – ext 219 (Psicopedagoga)

– Carretero, Imma         – ext 212 (Fisioterapeuta)

– Rodriguez, Soraida    – ext 218 (Psicopedagoga)

– Ferrando, Arlet           – ext 218 (Fisioterapeuta)

– Figueras, Maria          – ext 220 (Psicopedagoga)

– Flores, Ricard            – ext 208 (Psicopedagog)

– Gassol, Ambrosio      – ext 234 (Psicopedagog)

– Herrero, Laura           – ext 215 (Psicopedagoga)

– Leal, Zubia                 – ext 209 (Psicopedagoga)

– Lorés, June                – ext 216 (Treballadora Social)

– Martínez, Sílvia          – ext 207 (Psicopedagoga)

– Mena, Francesc         – ext 206 (Psicopedagog)

– Monteagudo, Ana       – ext 232 (Psicopedagoga)

– Ortega, Albert            – ext 214 (Treballadora Social)

– Peña, Anna                – ext 204 (Psicopedagoga)

– Pradas, Esther          – ext 203 (Psicopedagoga)

– Reverter, Isabel         – ext 211 (Psicopedagoga)

– Sierra, Montse           – ext 217 (Treballadora Social)

– Solé, Rosa                 – ext 210 ((Psicopedagoga, Direcció EAP)

– Verdejo, Alicia            – ext 202 (Psicopedagoga)

Contacte: 93 486 17 45 (a8900248@xtec.cat)