Competències Bàsiques 6è Primària 2020 – 2021


Les proves s’aplicaran el dimecres, dia 4, 5 i 6 de maig de 2021.


Documents

Informacions per a les persones aplicadores

Documents a emprar amb posterioritat a les proves