Seminari L’orientació als centres de secundària

Seminari adreçat al professorat d’orientació de secundària.

Els objectius són:

  • Conèixer l’àmbit d’actuació de l’Orientador/a de Centre i establir criteris comuns en les seves funcions.
  • Oferir un espai d’ intercanvi d’experiències, recursos i bones pràctiques educatives entre els centres per a millorar i compartir les estratègies de suport a l’alumnat, incloent l’alumnat amb necessitats de suport educatiu específic.
  • Compartir objectius i criteris per dissenyar entorns més inclusius en els centres i reflexionar sobre la pròpia pràctica.