Seminari coordinació primària i secundària

Seminari adreçat tutors i tutores de 5è i 6è de primària i 1r d’ESO i als caps d’estudis o coordinadors del centres educatius públics.

Els objectius són:

  • Compartir maneres de treballar dels instituts i escoles.
  • Intercanviar informació de l’alumnat i fer-ne el seguiment.
  • Debatre sobre els continguts curriculars i l’adquisició de competències.
  • Apropar estils de treball entre les etapes.

Aquest és l’enllaç al nostre site.