Qui som

El Servei d’Orientació Pla Jove és un servei educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona al districte de Sant Andreu. Aquest servei està format per dues tècniques d’orientació i està ubicat al recinte Fabra i Coats, a l’edifici dels Serveis Educatius del districte.

Té per objectiu prevenir i disminuir l’abandonament escolar  i vetllar per la continuïtat formativa del jove.

La nostra tasca és orientar i acompanyar als joves entre 16 i 21 anys en els seus estudis d’Educació Secundària Postobligatòria (Programes de Formació i Inserció, Cicles Formatius de Grau Mitjà),  

El nostre àmbit d’actuació és amb els joves,  les seves famílies i els centres educatius del districte i es concreta amb les següents accions:

  • Assessorament i orientació acadèmica personalitzada dels itineraris formatius del  sistema educatiu 
  • Informació d’altres recursos formatius per joves i altres recursos de la ciutat
  • Informació  i suport dels processos de preinscripció i matrícula
  • Suport al procés d’orientació que realitzen els centres educatius
  • Treball en xarxa amb altres institucions, entitats i recursos de la ciutat

Veure més informació