Qui som

El Centre de Recursos Artístics de Barcelona (CRAB) està gestionat pels tècnics del CRP de Sant Andreu de Barcelona que està especialitzat en l‘àmbit artístic. El CRAB agafa com a eix vertebrador les arts, aglutina projectes i programes i estableix vincles amb institucions i iniciatives d’àmbit artístic per esdevenir un recurs per a tota la ciutat. Els tècnics del CRP Sant Andreu i el CRAB treballaran estretament amb altres professionals de la resta del servei educatiu així com amb altres professionals municipals de l’àmbit de la cultura i les arts a partir de la col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Institut Municipal de Barcelona (IMEB).

Objectius

o Connectar processos de creació d’artistes en contextos educatius
o Acompanyar i tutoritzar processos creatius dels centres
o Promoure i donar suport a projectes interdisciplinaris i de dinamització en els què els llenguatges artístics prenguin un paper rellevant
o Promoure i acompanyar aliances de caràcter artístic per a la transformació de centres educatius i culturals
o Dissenyar i organitzar activitats de dinamització i espais per compartir cultura educativa i comunitària, i donar visibilitat dels processos creatius d’infants, joves i centres.
o Explorar i fer prospectiva d’oportunitats de col·laboració i d’aliances tant amb institucions i entitats com amb centres educatius
o Promoure les arts a la ciutat especialment en els entorns més vulnerats
o Construir línies d’acció i de pensament especialment en art, cultura i educació

Els espais propis actuals del CRP es poden complementar amb l’ús d’altres espais de Fabra i Coats-fàbrica de creació i del centre d’art per complir amb els objectius de centre de recursos artístics i es vetllarà per poder establir sinèrgies amb les escoles d’art i disseny, les escoles de música i el CESIRE. L’equipament TAC del CRPSA-CRAB haurà d’avançar per poder permetre el treball artístic vinculat a les noves tecnologies, establint col·laboracions amb fàbriques de creació, equipaments de ciutat i centres d’educació superiors que ho puguin reforçar.