Fotografia en curs

Fotografia en curs és un programa de pedagogia de la fotografia i amb la fotografia. S’estructura en diversos eixos d’acció:

  • Les pràctiques fotogràfiques compartides, que permeten la iniciació a la fotografia, la descoberta de l’entorn i l’intercanvi entre l’alumnat de diferents parts de la ciutat
  • La formació del professorat
  •  El web (http://www.fotografiaencurs.org), en el qual tenen un paper central l’apartat dedicat a la descoberta de fotògrafs molt diversos i el d’exposició de les fotografies
    realitzades per l’alumnat
  • Els tallers en el marc de programacions de museus i equipaments culturals
  • En casos específics, tallers amb fotògrafs

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics
ETAPA: Primària, ESO, Batxillerat, Cicles
DURADA: Un curs escolar
ÀMBIT: Ciutat

Més informació:
Fitxa de la Convocatòria Unificada de Programes (CUP)
Web del programa Fotografia en Curs