Espais C

Espais C. Espais de Creació artística a les escoles de primària: programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. El programa es basa en l’acollida d’artistes novells dins de l’escola de primària. Els centres cedeixen un taller a joves creadors perquè durant tot un any desenvolupin els seus projectes a canvi que obrin les portes 6 hores a la setmana perquè grups d’infants, de manera lliure, puguin anar a desenvolupar els seus projectes compartint el taller amb l’artista. El projecte es basa fonamentalment en la cooperació i el mutualisme entre institucions i persones, i esdevé així molt sostenible. L’artista novell n’obté un taller i l’escola, un nou espai de creació actiu que cada centre articula de mutu acord amb l’artista, i s’involucra, des de l’inici, de manera directa els infants.

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics
ETAPA: Primària
DURADA: Un curs
ÀMBIT: Ciutat de Barcelona

Més informació:
Web de la Convocatòria Unificada de Programes (CUP)