CaixaEscena

Un programa de suport a les pràctiques escèniques dels centres educatius que integra l’acció social, educativa i cultural, donant suport tècnic i artístic a professorat que lidera els projectes teatrals al centre.

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics, concertats i privats
ETAPA: Primària, ESO, Batxillerat, Cicles
DURADA: Un curs escolar
ÀMBIT: Ciutat

Més informació:
Fitxa de la Convocatòria Unificada de Programes (CUP)
Web de CaixaEscena