Divulgació

El Centre ha de contribuir a divulgar les manifestacions artístiques de la ciutat, tant les que formen part del patrimoni permanent com les mostres puntuals i els treballs d’artistes residents. En CRAB treballarà per aconseguir els següents objectius:

  • Divulgar el treball dels infants i joves de totes les edats. Aquesta difusió haurà de prendre diferents formes i formats: mostres i exposicions al propi recinte de Fabra i Coats o a altres espais de la ciutat, trobades de treball cooperatiu, edició i publicació de treballs realitzats per joves i/o infants o qualsevol altra fórmula de difusió.
  • Cercar nous canals de difusió trobant també la forma d’aprofitar canals ja establerts aconseguint reservar-hi espais per a les
    manifestacions dels infants i joves (televisió, ràdio, revistes i publicacions de diverses institucions, webs, etc.)
  • Arribar a tots els entorns, especialment als que tenen menys possibilitats d’accés.