Qui som

El Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Una de les línies estratègiques del centre és consolidar, potenciar i donar suport als processos educatius i treballs de la zona mitjançant el treball de les xarxes i la dinamització dels processos d’innovació i millora dels centres educatius del districte.

Objectius