Actuacions i assessorament a centres

  • Suport al procés d’orientació que realitzen els centres educatius.
  • Reorientació dels joves que abandonen la formació d’ensenyaments postobligatoris.
  • Elaboració de materials d’orientació d’acord amb la normativa vigent.
  • Suport en els processos de preinscripció i matrícula.
  • Informació als joves d’altres recursos formatius i de ciutat .
  • Formació als orientadors i tutors dels centres.
  • Treball en xarxa amb altres institucions, entitats i recursos de la ciutat.
  • Atenció i orientació de joves derivats per altres serveis de la ciutat.