Full Informatiu. Abril 2021

Detecció necessitats formatives 2021-2022

A partir del mes d’abril contactem amb els centres educatius i els seminaris i grups de treball del PFZ per iniciar una prospectiva de les necessitats de formació per al curs 2021-2022 i veure com hi podem donar resposta.

Malgrat que el CRP no disposarà de pressupost econòmic per a formació en centre, volem veure la millor manera de donar resposta a les necessitats formatives, bé sigui buscant activitats que s’ofereixin des del Departament, buscant persones formadores o oferint formació des del nostre CRP, i valorant el reconeixement en el marc del Pla de Formació de Zona.

Formulari per proposar una formació oberta. Adreçada a professorat de diferents centres


Recursos i conferències del cicle: La meva àrea necessita de les altres

“De l’art al món i del món a l’art”

A càrrec de Dimas Fàbregas

Recursos i webs comentades

 


“L’aprenentatge científic i el lingüístic: vasos comunicants”


Conversa entre Digna Couso i Carme Durán
Recursos i materials comentats

 


“L’educació online: llums, ombres i algun mite trencat”

A càrrec d’Albert Sangrà

– Material de suport a la presentació
– Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos
Grup de recerca Edulab


Parlem de drets

El GrupIREF ha preparat un material per treballar a les aules, des d’infantil a secundària, que aplega
exercicis i activitats per afavorir la prevenció de la violència i la coeducació a través de l’estimulació de l’expressió oral individual i grupal. (Tots els curts i obres dels materials els podeu trobar a Internet)

Educació Infantil:  DRETS I VALORS
Educació Primària: DRETS DELS INFANTS
ESO: DRETS HUMANS


Formació “Coneixement del medi: fer, pensar, parlar i sentir des de l’STEAM”

Formació per ampliar els sabers en la didàctica del “Coneixement del Medi” aprofundint en les maneres de fer, pensar, parlar i sentir des de les Ciències Naturals i les Ciències Socials; tot integrant les matemàtiques, l’art i la tecnologia per ajudar a desenvolupar persones crítiques i implicades.
Format moodle, del 19 abril al 25 maig 2021Inscripció oberta


Activitats d’educació ambiental a Ecometròpòli. Primavera 2021

Ecometropoli, ubicat al Recinte Torribera és el Centre d’Educació Ambiental Municipal depenent de la Regidoria de Medi Ambient.

Ofereix activitats i tallers per a les escoles i instituts de la ciutat. Encara que el període dins del PAECC es va tancar al mes de març, podeu inscriure els vostres grups a les activitats d’educació mediambiental  trucant directament a Ecometròpoli.

Telèfon 618 007 230