Coordinació d’equip directius: gestió pedagògica. Curs 2019-20

3a sessió: Dijous, 12 de desembre 2019

 1. Les altes capacitats: diagnòstic i intervenció, a càrrec de l’EAP
 2. Francesc Trisan. Grup d’assessors d’espais escolars.
 3. Informacions diverses:
  1. 13 desembre 2019 Pla educació digital de catalunya (Streaming)
  2. Coordinació Primària – Secundària – 27 gener 2020
  3. Dates Formació Matemàtiques: Edelmira – 9 i 23 març 2020
  4. Proves 4t ESO 2019-2020 – Reunió 16 gener de 2020, a les 11h.

4. Butlletí Infoescola

5. Portal de centre

2a sessió: Dijous, 7 de novembre 2019 

– Conferència Jordi Collell: “El maltractament entre iguals (bullying), eines per a la intervenció. http://bullying.cat/

– Altres informacions:

 1. Butlletí Infoescola
 2. Mapa innovacio pedagògica de Catalunya
 3. Dia de la Dona Científica – 11  febrer 2020
 4. Teatre Fundació MAP

1a sessió: Dijous, 26 de setembre 2019 

– PGA – PASEZ
– Presentació de protocols
Experiències matemàtiques
– Sortida a les Capçaleres del Ter i del Freser

Altres informacions:

 Avaluació

 Decàleg d’escriptura. 

– G-suite. Passos a seguir.

Presentació del STEAM a càrrec de Cati Quintana i presentació “Monitors que donen suport a alumnes amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta” a càrrec de l’EAP.