Família i escola

L’espai web Família i Escola. Junts x l’Educació ofereix informació, orientacions i recursosper millorar la implicació de la família en el procés escolardels seus fills ifillesi facilitar-los la tasca educativa

familiaescola