Calendari PFZ

Calendari de gestió per a les activitats del PFZ 2019-20:

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats formatives. Sol·licitud de fomacions. 10-06-20 20-06-20
Publicació de les activitats aprovades finals juliol
Inscripció del professorat 14-09-20 27-09-20

Informació general (XTEC

)Més informació a la web del Departament d’Educació: