Mostra de teatre escolar del Pla de l’Estany

El teatre que es fa a l’escola abasta tots els nivells i totes les intencions i sovint s’assumeix com a eina pedagògica, lúdica i/o per a la pràctica de la integració social. És de gran utilitat en el procés formatiu dels i les alumnes

  • Perquè potencia la competència comunicativa.
  • Perquè s’aprèn a parlar i a escoltar.
  • Perquè reforça la memòria.
  • Perquè és divertit i desinhibidor.
  • Perquè és un treball d’equip i cohesiona el grup.
  • Perquè desenvolupa l’autoexpressió.
  • Perquè millora l’autonomia.
  • Perquè estimula la creativitat i la imaginació.

Amb aquesta punt de vista el teatre ha entrat a les nostres escoles i forma part del treball habitual dels centres. I sempre que sigui possible ha de tenir una projecció externa i compartir les activitats entre els diferents centres de la comarca.

És des d’aquestes consideracions generals que hem d’emmarcar la Mostra de Teatre Escolar del Pla de l’Estany, experiència teatral que permet la possibilitat d’intercanviar activitats i a la vegada veure què es fa arreu de la comarca. Les escoles del Pla de l’Estany valoren que el teatre