Visita formativa en centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.

  • Ha d’implicar l’equip docent i ha de contribuir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.
  • El centre visitant pot proposar el centre a visitar (centre formador). El centre formador planifica el contingut de la visita en funció de les necessitats del centre visitant.

Si voleu engegar una visita formativa en centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres: crp-pladelestany@xtec.cat