Formació interna de centre (FIC)

 ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Els itineraris guiats tenen una durada de 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts; els itineraris propis tenen una durada de 30h, de les quals 20h són de treball conjunt i 10h de dedicació al treball individual o en grups reduïts.

Podeu ampliar informació en aquest enllaç: FIC GENCAT
També podeu consultar els materials i recursos per a la formació de l’ATENEU

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres crp-pladelestany@xtec.cat