Calendari PFZ

Calendari 2019-2020
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 18-03-19 30-04-19
Selecció i priorització de les sol·licituds 30-04-19 10-05-19
Comissió PFZ del Pla de l’Estany: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 05-19
Aprovació de la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial 03-06-19 14-06-19
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-06-19 30-06-19
Publicació de les activitats aprovades 15-07-19

Activitats de 1r torn

Inscripció activitats del 1r torn 12-09-19 27-09-19
Consulta d’assignacions 09-10-19
Inici de les activitats, a partir del 15-10-19

Activitats de 2n torn

Sol·licituds de noves activitats, fins al: 12-11-19
Aprovació inspecció (noves activitats) 13-11-19 30-11-19
Aprovació de la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial (noves activitats) 13-11-19 30-11-19
Publicació (noves activitats) 05-12-19
Inscripció activitats del 2n torn 09-01-20 19-01-20
Consulta d’assignacions 30-01-20
Inici de les activitats, a partir del 05-02-20

 

 

Proposta de noves activitats

En cas que detecteu la necessitat de noves propostes formatives cal que abans del 20 d’octubre ens feu arribar les noves propostes omplint el formulari.