La convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya tenen com a finalitat estimular l’expressió i la producció escrita de l’alumnat dels centres d’educació primària i secundària obligatòria, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

Els treballs de la fase als Pallars es presentaran als CRPs respectius abans del 23 de març de 2018. Es lliuraran en suport digital.

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals/