Printbot Evolution

Robòtica educativa – Nivell 2n Cicle ESO i Batxillerats

El robot PrintBot Evolution de BQ està basat en la placa BQ Zum BT 238, que és un fork de l’Arduino, aquesta placa té connectats un seguit de sensors i actuadors que són programables a través de la interfície gràfica de programació BitBloq, encara que també es pot programar directament des de la IDE d’Arduino (tutorial de programació IDE [placa Arduino bt w/ atmega328])

Com dèiem, consta de diversos sensors i actuadors:

Seguint la següent imatge, pel que fa als sensors trobem els següents:

– 2 i 3: detectors de línia, es poden fer servir per seguir una línia o per detectar límits d’un àrea.

– A2 i A3: LDR o sensors d’intensitat lumínica, es poden fer servir per dirigir el robot cap a un punt de llum o fer-lo fugir de la llum.

– V45G: HC-SR04 sensor de distància per ultrasons, ens dóna la distància en centímetres d’un objecte, té un rang de 2 cm a 4 m, va muntat sobre el servomotor 11, que permet orientar-lo per mapejar el que té el robot a davant.

Pel que fa als actuadors compta amb dos servomotors de rotació contínua, el 8 i el 9 i un brunzidor, marcat amb el número 12.

També disposa d’un mòdul Bluetooth que permet controlar-lo remotament amb l’app per Android Robopad.

 

En els següents links podeu trobar més informació i tutorials:

Primeros pasos con Printbot

Controlando Printbot con botones desde AppInventor

Controlando Printbot por voz (des d’una app al mòbil)

Programando un esquiva obstáculos

Programando un huyeluz

I finalment indicar que la placa diposa de diversos ports analògics i digitals lliures en els que es poden connectar altres elements per ampliar la funcionalitat del robot.

Poden funcionar de manera autònoma amb 8 piles AAA o a una bateria externa per a mòbils o bé connectats a un ordinador a través d’un cable USB, només cal tenir en compte que en aquesta darrera opció el corrent d’alimentació és d’un 0,5 A i pot ser que no pugui actuar alguns elements simultàniament.

El CRP d’Osona disposa per a préstec de dues maletes amb 5 unitats cada una, les piles i les bateries NO ESTAN INCLOSES en el préstec.