Els serveis i les eines de gestió TIC

Els serveis i les eines de gestió TIC

Qualsevol incidència, petició o consulta amb relació a les TIC d’un centre o servei educatiu s’ha de comunicar al SAU. Les avaries d’equipaments en manteniment a l’inventari del centre es gestionen a través del GEPSE o del Portal d’Autoservei (PAUTIC).

 

El SAU mirarà de donar una resolució immediata o d’afinar la diagnosi. En cas de no poder-ho fer, escalarà la incidència cap als equips especialistes dels diferents àmbits del servei, que disposen d’eines de gestió remota o actuen de forma presencial segons calgui. En aquest cas la resolució pot produir-se entre 3 i 10 dies laborals.

 

S’encarrega, entre d’altres, de:

 • Les incidències tècniques d’equipament, xarxes i programes informàtics del sistema educatiu.
 • El suport al treball amb les aplicacions d’ús comú dins del sistema educatiu, especialment en l’àmbit de gestió acadèmica.
 • La resolució de les avaries, incidències i gestions de les línies de comunicacions (veu i dades) dotades per la Generalitat de Catalunya.
 • Manteniment del servei d’impressió.

 

Addicionalment, el responsable TAC pot demanar al SAU serveis específics en remot que també reforcen la prevenció d’incidències o mal funcionament de les infraestructures. En són alguns exemples:

 

 • Actualització del sistema operatiu
 • Administració d’elements compartits
 • Configuració adequada de la connectivitat, estacions i perifèrics
 • Instal·lació de l’agent de Gestió Remota
 • Instal·lació i actualització de programari
 • Instal·lació i configuració d’impressores
 • Neteja lògica d’equips
 • Revisió d’estacions de treball
 • Revisió de la gestió de perifèrics
 • Revisió i optimització de les funcions del servidor

El servei preventiu planificat de proximitat

És un servei de suport als responsables TAC dels centres per a dur a terme actuacions que permetin prevenir i evitar futures incidències o mal funcionament de les infraestructures TIC i que només es poden dur a terme de forma presencial.

 

Aquest servei es concreta en visites periòdiques d’un especialista en TIC a cada centre/servei. Es reparteixen en funció de diversos criteris que defineixen el grau de necessitat de cada centre de forma equitativa.

 

En el marc del nou model TIC, es vol evolucionar aquest servei cap a una modalitat d’actuació planificada sota demanda que permeti una millor optimització.

 

És important recordar que no s’ha d’utilitzar el servei preventiu planificat de proximitat per a la resolució d’incidències, ja que l’objectiu d’aquest servei és dur a terme actuacions encaminades a optimitzar la utilització i minimitzar les incidències de les infraestructures i equipaments disponibles. 

Servei de manteniment de l’equipament

Aquest és un servei de manteniment per al maquinari per a un determinat equipament del centre (ordinadors, impressores, escàners, etc.) en funció d’una sèrie de requeriments tècnics i de garanties.

 

Existeixen diferents estadis per aquest servei depenent de l’equipament:

 

 • Sense Manteniment: per motius d’antiguitat no s’ofereix cap servei a aquest equipament.
 • Manteniment: l’equip entra dintre del servei que ofereix l’empresa Telefònica. En cas d’avaria es resoldrà dintre d’uns terminis fixats pel tipus d’element i la seva criticitat al centre.
 • Garantia: és material de dotació que està dintre de la garantia del fabricant, per tant és aquest qui es fa càrrec de la possible avaria.
 • Garantia centre: és material adquirit pel centre i que encara es troba dintre de la garantia del fabricant, és el centre qui gestiona directament amb l’empresa subministradora una possible avaria.

GEPSE 

Qui hi pot accedir?

Qualsevol persona amb identificador XTEC que el director/a d’un centre o servei educatiu decideix

encarregar-li la tasca de la gestió del manteniment de l’equipament TIC.

 

Què pot fer?

L’aplicació cada vegada està més limitada. Actualment només serveix per obrir avisos d’avaria, consultar l’inventari i descarregar alguns programes (com l’antivirus o el congelador).

 

Com s’hi pot accedir?

URL d’accés: http://www.xtec.cat/gepse  (Identificador i contrasenya XTEC personal del director/a. Aquest/a pot atorgar permisos a d’altres persones).

 

Davant qualsevol dubte es pot consultar el manual d’ajuda del GEPSE.

 

Per gestionar les avaries actualment cal utilitzar el SAU o pautic.gencat.cat (però pot ser que us adrecin al GEPSE)

Gestió de l’adreça XTEC

Alta

Procediment per demanar l’alta d’un nou usuari:

 1. Omplir el formulari online.
 2. Validar l’adreça de correu alternativa que s’ha introduït en el formulari, mitjançant un missatge que l’usuari rebrà a aquesta adreça (cal revisar el correu brossa si no el rep).
 3. La direcció del centre ho ha d’acabar de validar amb l’aplicació GUAC.
 4. L’usuari rebrà el nom d’usuari i contrasenya al correu alternatiu.

Recordatori de contrasenya

 • El mateix procediment per a l’alta.

Canvi de contrasenya

 • Omplir el formulari online, tenint cura de que la nova contrasenya compleixi els requisits que es demanen (mínim 8 caràcters, etc.). No s’ha de fer mai amb la configuració d’usuari de Google, sempre s’ha de gestionar amb la pàgina de la XTEC.